Lunchrestaurang   I ett område med kontor, hotell och bostäder

Referensnummer 1286
Objekt Lunchrestaurang
Läge I ett område med kontor, hotell och bostäder
Hyresgäst Vår uppdragsgivare
Hyresvärd Fastighetsbolag
Hyra Ca 30.000 kronor per månad i varm hyra inklusive fastighetsskatt plus moms. Hyran betalas månadsvis i förskott
Hyresavtal 2013-10-01 till och med 2016-09-30 med tre års förlängning per gång
Hyresgaranti Kan komma att behöva ställas
Ytor 244 kvm för matsalar, kök, förråds- och personalutrymmen
Antal platser 100 inne och ca 65 utomhus
Rättigheter Inga rättigheter
Personal Kan komma att behöva diskuteras
Omsättning Har de senaste två åren varit drygt 3,6 miljoner ex moms
Öppettider Måndag - Fredag 11-13.30
Begärt pris 1.475.000
Övrigt Mycket bra lunch restaurang. Men lokalen kan också med förkärlek att användas för olika event, som födelsedagsfester, möten, danstillställningar mm både vardagskvällar och helger. Samma ägare de senaste fem åren. Man serverar dagligen ett genomsnitt av 150 luncher per öppethållande dag. Resultatet före avskrivningar var det sista året drygt 300.000 kronor Lunch restaurangen är stängd alla röda dagar och stängd ca 5 veckor under sommaren. Samtliga maskiner och inventarier tillhör Säljaren och ingår i en överlåtelse. Fullständig inventarielista bifogas i ett köpeavtal. Ring och träffa oss mäklare för att få mer information om namn och var lunch restaurangen ligger.