Restaurang Grannen   Skånegatan 51, 116 37 Stockholm

Referensnummer 1386
Objekt Restaurang Grannen
Läge Skånegatan 51, 116 37 Stockholm
Hyresgäst Vår uppdragsgivare
Hyresvärd BRF
Hyra 61.023 kronor per månad plus moms. Hyran betalas månadsvis i förskott
Hyresavtal 2017-03-01 till och med 2020-02-28 därefter med automatisk förlängning om tre år i taget
Hyresgaranti Kan komma att krävas
Ytor 271 kvm uppdelat på idag tre hyreskontrakt
Antal platser 60 platser i matsalen, 40 platser i baren (hörnlokalen) och ca 60 uteplatser
Rättigheter Har varit fullständiga. Nu är restaurangen stängd
Personal Kan komma att diskuteras
Omsättning För 2017 var den 9,5 miljoner plus moms
Öppettider Restaurangen för närvarande stängd
Begärt pris 6 miljoner
Övrigt Två restaurang lokaler. Den ena med matsal och den andra med en bar. Köket i mitten. Idag är det samma hyresgäst för samtliga lokaler. Nuvarande restaurang ägare av profilen Grannen hade ett väldigt bra år 2017 med en vinst om drygt 1.600.000 kronor före avskrivningar. Lokalerna kan eventuellt delas upp i två fristående verksamheter. Den ena lokalen då med 155 kvm och den andra med 116 kvm. Oavsett om 1 eller 2 blivande hyresgäster måste ventilation, el och fettavskiljare noggrant gås igenom och åtgärdas samt arbetena godkännas av hyresvärden. FÖR MER INFORMATION OCH DOKUMENTATION KONTAKTA SNARAST OSS MÄKLARE