En av de vassaste restaurangerna i Stockholms omnejd   Suveränt placerad i skärgården med fastlandsanknytning

Referensnummer 1391
Objekt En av de vassaste restaurangerna i Stockholms omnejd
Läge Suveränt placerad i skärgården med fastlandsanknytning
Hyresgäst Vår uppdragsgivare
Hyresvärd Privatvärd
Hyra 875.000 för 2018
Hyresavtal 2018-01-01 till och med 2020-12-31
Hyresgaranti Kan komma att behöva ställas av nytillträdande hyresgäst
Ytor ca 500 kvm
Antal platser 170 inne och 180 ute Enligt serveringstillståndet godkänd för 230 personer inomhus samtidigt.
Rättigheter Fullständiga inne och ute från klockan 11.00 till klockan 01.00 Går att förlänga till 02.00 vid behov
Personal Enligt årsredovisningarna är medeltalet 13 anställda
Omsättning Har varit stadigt stigande under de 18 år nuvarande ägare drivit restaurangen För 2017 över 20 miljoner
Öppettider Säsong öppettider men framförallt April - Oktober förutom julborden under december månad.
Begärt pris 14,5 miljoner kronor
Övrigt Nuvarande ägare startade från scratch för 18 år sedan och har idag skapat en restaurang som har det bästa renomé. Rörelseresultatet före avskrivningar har hela tiden varit stadigt stigande även det. För 2017 var resultatet 2,4 miljoner kronor. För personalen finns bostäder där hyran betalas av arbets-givaren dvs restaurangen.