Bostadsrättslokal om 172 kvm i omedelbar närhet till Karlaplan   Karlavägen 89

Referensnummer 1399
Objekt Bostadsrättslokal om 172 kvm i omedelbar närhet till Karlaplan
Läge Karlavägen 89
Hyresgäst Vår uppdragsgivare
Hyresvärd Detta är en bostadsrättslokal och vår uppdragsgivare är medlem i BRF Musketören 10
Hyra Månadsavgiften är 6.225 kronor
Hyresavtal Som medlem i BRF Musketören 10 har ägaren ett besittningsskydd gällande den disponerade ytan som gäller för all framtid
Hyresgaranti Finns inte
Ytor Uppmätt av BRF med laser till 172,33 kvm
Begärt pris 3.900.000
Övrigt Denna lokal har av nuvarande ägare och dennes Pappa använts till detaljhandel i mer än 40 år. Lokalen ligger 4-5 trappsteg ned från gatuplan. Ingång från gatan på Karlavägen 89. Lokalen kan fortsättningsvis vara för detaljhandel, kontor, atelje´ eller utställning. Stora fina fönster finns åt gården. Fönstren åt gatan på Karlavägen inte så stora men kan framträda bättre än de gör idag. Om detta hade varit en lokal med hyresrätt hade hyran legat kring 23.000 kronor i månaden. Värdet på bostadsrättslokalen beräknad med hänsyn till läget och en analys av besparingarna i månadskostnaderna och dessa diskonterade till ett nuvärde. Kalkylräntan anpassad till 5%.