Catering verksamhet i Söder förort.   Gatuplan

Referensnummer 1400
Objekt Catering verksamhet i Söder förort.
Läge Gatuplan
Hyresgäst Vår uppdragsgivare
Hyresvärd Mindre fastighetsbolag
Hyra 16.770 kronor per månad inklusive fastighetsskatt och vatten. Ej moms. Hyran betalas kvartalsvis i förskott
Hyresavtal Nuvarande hyresavtal gäller till och med 2022-09-30 därefter automatisk förlängning med tre år i taget
Hyresgaranti Kan behöva ställas av nytillträdande hyresgäst
Ytor 120 kvm i gatuplan
Personal Kan komma att diskuteras
Omsättning Efter kort tids verksamhet lyckades man omsätta 9,9 miljoner ex moms under 2018
Begärt pris 3.750.000
Övrigt Denna Catering rörelse uppbyggd av grundarna och redan efter två års verksamhet har man nått en omsättning om 10 miljoner ex moms. Lokalen extremt bra för sitt ändamål och de investeringar som gjorts i lokal, maskiner och inventarier motsvarar i det närmaste det begärda priset. I goodwill värdet ingår ett ansenligt kundregister och ett väl upparbetat renomé. Säljaren motiverad till en försäljning men allt måste ske mycket diskret. Ring för en visning. Ingen information rörande namnet och adressen lämnas ut per telefon.