Catering verksamhet i Söder förort.   Gatuplan

Referensnummer 1411
Objekt Catering verksamhet i Söder förort.
Läge Gatuplan
Hyresgäst Vår uppdragsgivare
Hyresvärd Mindre fastighetsbolag
Hyra 16.770 kronor per månad inklusive fastighetsskatt och vatten. Ej moms. Hyran betalas kvartalsvis i förskott
Hyresavtal Nuvarande hyresavtal gäller till och med 2022-09-30 därefter automatisk förlängning med tre år i taget
Hyresgaranti Kan behöva ställas av nytillträdande hyresgäst
Ytor 120 kvm i gatuplan
Personal Kan komma att diskuteras
Omsättning Nära 10 miljoner ex moms under 2018
Begärt pris 2.950.000/ bud
Övrigt Denna Catering rörelse uppbyggd av nuvarande ägare och redan efter två års verksamhet omsätter man 10 miljoner ex moms. Lokalen extremt bra för sitt ändamål och de investeringar som gjorts i lokal, maskiner och inventarier överstiger det begärda priset. I goodwill värdet ingår ett ansenligt kundregister och ett väl upparbetat renomé. Säljaren motiverad till en försäljning men allt måste ske mycket diskret. Ring för en visning. Ingen information rörande namnet och adressen lämnas ut per telefon. Vi som mäklare träffar Er gärna och presenterar denna utomordentligt lönsamma catering rörelse.