Välkänt Café med samma ägare sedan Centrets start   Välkänt och frekventerat shopping center öster om Sthlm City

Referensnummer 1464
Objekt Välkänt Café med samma ägare sedan Centrets start
Läge Välkänt och frekventerat shopping center öster om Sthlm City
Hyresgäst Vår uppdragsgivare
Hyresvärd Fastighetsbolag
Hyra 51.997 kronor per månad inklusive kyla och värme, fastighetsskatt och marknadsföringskostnader plus moms
Hyresavtal Det nya hyreskontraktet från den 1:a januari 2020 är löpande men en ny hyresgäst kommer som tidigare få ett nytt 3 årigt hyreskontrakt med hyresvärden
Hyresgaranti Kan komma att behöva ställas
Ytor 112 kvm för servering, beredning och lager
Antal platser 60
Personal Någon personal att taga över finns inte sedan de tre ägarna tycker att de gjort sitt efter att ha varit hyresgäster i 14 år
Omsättning Före pandemin låg omsättningen per år mellan 3,5 - 4,0 miljoner kronor per år ex moms
Öppettider 7 dagar i veckan som centrat håller öppet
Begärt pris 1.900.000 kronor
Övrigt De tre ägarna har själva stått för personalstyrkan och när de säljer efter 14 år är det fritt fram att själv tillsätta önskad personal. DE BILDER SOM VISAS HÖR INTE IHOP MED DET CAFÉ VI SÄLJER. AV FÖRKLARLIGA SKÄL KAN VI INTE LÄGGA IN DE RIKTIGA DÅ VI VILL HÅLLA NAMN OCH LÄGE KONFIDENTIELLT. MEN RING OSS MÄKLARE SÅ KAN VI TRÄFFAS OCH VI FÖRKLARA LÄGE OCH NAMN PÅ DETTA CAFÉ.