Här serveras frukost och lunch måndag-fredag.   Centralt mellan hotellen på Vasagatan snett emot Centralstationen

Referensnummer 1433
Objekt Här serveras frukost och lunch måndag-fredag.
Läge Centralt mellan hotellen på Vasagatan snett emot Centralstationen
Hyresgäst Vår uppdragsgivare
Hyresvärd Fastighetsbolag
Hyra 19.535 kronor per månad inklusive index, fastighetsskatt, värme & kyla. Moms tillkommer. Denna hyra inkluderar även hyran för förrådet vars hyra betalas kvartalsvis. Hyran för lokalen erlägges månadsvis.
Hyresavtal Nuvarande hyreskontrakt gäller till och med 2021-10-31 därefter med automatisk förlängning om tre år i taget
Hyresgaranti Kan komma att behöva ställas av nytillträdande hyresgäst
Ytor 35 kvm allt i gatuplan fär serveringen. I hyran ingår även ett förråd om ca 9 kvm med en takhöjd om ca 5 m. Garageplats kan också förhyras
Antal platser 18 inne och 8 utomhus på den breda trottoaren
Personal Endast ägarna själva arbetar här.
Omsättning Dagskassor om ca 10.000 kronor måndag - fredag
Öppettider Måndag - Fredag 07.30 - 16.00 Lördag & Söndag stängt. Dessa tider gäller för nuvarande ägare. Ny operatör kan själv bestämma.
Begärt pris 1.950.000 eller bud
Övrigt En inbjudande liten oas som givetvis kan omsätta minst 50% mer än, vad serveringen gör under nuvarande operatörer, om öppethållande tiderna förlängs. Kommunalfullmäktige i Stockholm Stad beslöt den 4 september 2017 att en omdaning av Vasagatan skall ske med start våren 2019 vilket pågår just nu. Målsättningen är att skapa en attraktiv gatumiljö med fokus på besökare, miljö och cykeltrafik vilket innebär bredare trottoarer och att fler träd kommer att planteras samt att framkomligheten för bilar kommer att reduceras. Allt detta innebär bättre tider för näringsidkarna runt Vasagatan. Säljarna motiverade till en försäljning. Kontakta oss mäklare för en visning. HYRESV'ÄRDEN HAR I DAGARNA GODKÄNT ATT NY OPERATÖR KAN SÖKA ALKOHOLTILLSTÅND FÖR SIN VERKSAMHET.